• 5 อาหารเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของแมวเหมียว อาหารแมว

    News
    5 อาหารเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของแมวเหมียว อาหารแมว • เกิดเป็นแมวก็ใช่ว่าจะกินอาหารได้ทุกประเภท (แต่เกิดเป็นแมวจะนอนตรงไหนก็ได้!!) ในอาหารบางชนิดก็มีส่วนผสมที่ให้โทษต่อร่างกายเจ้าเหมียว ส่วนความรุนแรงก็อาจขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย และสามารถทำให้เสียชีวิตได้

Search

Back to Top