ระวังพิษสุนัขบ้าใน ‘โค-กระบือ-หมู-แพะ-สัตว์ปีก’

Health News Comments Off

ระวัง ‘พิษสุนัขบ้า’ ใน ‘โค-กระบือ-หมู-แพะ-สัตว์ปีก’ เสี่ยงติดสู่คนจากการชำแหละเนื้อ ปัญหาโรคจากสัตว์สู่คนจึงไม่ใช่แค่ระดับประเทศ แต่เป็นเรื่องของระดับโลกที่ต้องทำงานร่วมกันทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันการเคลื่อนย้ายไปมาเป็นไปได้โดยง่าย ปัญหาโรคต่าง ๆ ก็จะตามมาด้วย หากไม่มีระบบควบคุม เฝ้าระวังที่ดีพอ ที่สำคัญ กว่าร้อยละ 70 ยังพบว่า โรคอุบัติใหม่มักมาจากสัตว์เป็นต้นตอ

ซึ่งนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ยังมีโรคอื่น ๆ ที่ต้องเฝ้าระวังภาพรวมด้วย อย่างไรก้ตาม สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า สิ่งสำคัญอยากฝากเตือนเรื่องการชำแหละโค กระบือ เพราะอย่าลืมว่าเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งหากถูกสุนัขกัดย่อมมีความเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้เช่นกัน และหากไปชำแหละเอาเนื้อไปรับประทาน การติดเชื้อระหว่างชำแหละย่อมเกิดขึ้นได้ จึงต้องระมัดระวังอาจติดเชื้อจากการชำแหละโค กระบือได้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งไม่เพียงเท่านี้ ยังมีหมู แพะ แกะ หรือสัตว์ปีก ทั้งหมดก็ต้องระวังในการสัมผัสหรือนำมาปรุงอาหารรับประทานทั้งสิ้น “ทางที่ดีที่สุด หากพบสัตว์เลี้ยงตายหรือป่วยตายผิดปกติ โดยเฉพาะการตายที่เกิดจากสุนัขกัด หรือสัตว์ล้มป่วยตายกะทันหัน อย่านำสัตว์ดังกล่าวมาชำแหละปรุงเป็นอาหารรับประทาน โดยเฉพาะการปรุงอาหารแบบดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจติดโรคได้ บริเวณชายแดนต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะจะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ รวมไปถึงตัวสัตว์เคลื่อนย้าย เดินข้ามฝั่งมาเองก็มี ยิ่งช่วงหน้าร้อนก็จะพบการเคลื่อนย้ายของสัตว์ทั้งโค กระบือ ซึ่งตรงนี้แม้เรามีระบบเฝ้าระวังระหว่างประเทศอยู่ แต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ด้วย อย่างเมื่อพบสัตว์ตายและคิดว่าเอามาขายเอามาบริโภคได้ ขออย่าทำ เพราะหากเกิดเชื้อ มีการระบาดเกิดขึ้นจะไม่คุ้มเสีย ซึ่งไม่ใช่แค่โรคพิษสุนัขบ้า ยังมีโรคอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในสัตว์กินหญ้าแทบทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ แพะ หรือแกะ” นพ.สุวรรณชัย กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Author

Search

Back to Top