รมว.พม.เยี่ยมบ้านบางแครเผยไทยมีผู้สูงอายุร้อยละ16.5

News Comments Off

“บิ๊กโย่ง” เยี่ยมบ้านบางแค พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ 100 ปี “อายุยืน…เยาว์” เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข-มีคุณค่า-และมีศักดิ์ศรี เผยไทยมีผู้สูงอายุถึง ร้อยละ 16. 5 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (ศพส.บ้านบางแค) พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศพส.บ้านบางแค

พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและมอบของขวัญปีใหม่ “อายุยืน…เยาว์” ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุพร้อมชุดของขวัญสุขภาพ เป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ และโล่เชิดชูเกียรติสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุตามโครงการ “9 ของขวัญปีใหม่ก้าวไปกับ พม. ทั้งนี้ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 10.8 ล้านคน ของประชากรทั้งประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 16.5 และมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ประมาณ 7,000 คน ขณะนี้มีผู้สูงอายุรับบริการในศูนย์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 228 คน แบ่งเป็นชาย 62 คน และหญิง 166 คน รวมทั้งมีผู้สูงอายุภายนอกมาใช้บริการด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Author

Search

Back to Top