ภาวะช็อก

News Comments Off

“ภาวะช็อก”เป็นสภาวะที่เลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น ซีด กระสับกระส่าย หายใจหอบหรือหายใจเร็ว ดิ้น ชีพจรเบา และต่อมาจะไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตหากช่วยไม่ทันการ

วิธีปฐมพยาบาล

1. ถ้ามีบาดแผลให้รีบห้ามเลือด

2. จัดท่าให้นอนราบ ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งและยกปลายเท้าสูง

3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมและห่มผ้าห่มให้ความอบอุ่น

4. รีบนําตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

วิธีปฐมพยาบาล

1. ถ้าผู้บาดเจ็บหายใจได้เอง มีอาการไอหรืออาเจียน พยายามระมัดระวังอย่าให้สําลักสิ่งอาเจียน

2. ถ้าไม่หายใจ ไม่มีชีพจร ให้เป่าปาก 2 ครั้ง สลับกับนวดหัวใจ 15 ครั้ง จนกว่าผู้บาดเจ็บฟื้นหรือไปให้ถึงโรงพยาบาล

3. ห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

4. รีบนําส่งโรงพยาบาลสิ่งที่ต้องคํานึงไม่ควรเสียเวลากับการพยายามเอาน้ำออกจากปอดหรือกระเพาะอาหาร เพราะจะทําให้สมองขาดออกซิเจนนานเกินไปจนสมองตาย การช่วยชีวิตจะไม่ได้ผล

ขอบคุณข้อมูล จาก สสส.

Author

Search

Back to Top